วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555


การสแกนไวรัส

การสแกนไวรัสเป็นกระบวนการตรวจสอบแฟ้มเพื่อดูว่ามีไวรัสที่เป็นที่รู้จักหรือไม่ การกำจัดไวรัสเป็นกระบวนการเอาไวรัสที่ตรวจพบออกจากแฟ้ม เพื่อให้สามารถนำแฟ้มนั้นไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย โปรแกรมตรวจหาไวรัสที่ใช้วิธีการสแกน (Scanning) เรียกว่า สแกนเนอร์ (Scanner) โดยจะมีการดึงเอาโปรแกรมบางส่วนของตัวไวรัสมาเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล ส่วนที่ดึงมานั้นเราเรียกว่า ไวรัสซิกเนเจอร์ (VirusSignature)และเมื่อสแกนเนอร์ถูกเรียกขึ้นมาทำงานก็จะเข้าตรวจหาไวรัสในหน่วยความจำ บูตเซกเตอร์และไฟล์โดยใช้ ไวรัสซิกเนเจอร์ที่มีอยู่ ข้อดีของวิธีการนี้ก็คือ เราสามารถตรวจสอบซอฟแวร์ที่มาใหม่ได้ทันทีเลยว่าติดไวรัสหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสถูกเรียกขึ้นมาทำงานตั้งแต่เริ่มแรก แต่วิธีนี้มีจุดอ่อนอยู่หลายข้อ คือ


ฐานข้อมูลที่เก็บไวรัสซิกเนเจอร์จะต้องทันสมัยอยู่เสมอ แลครอบคลุมไวรัสทุกตัว มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะสแกนเนอร์จะไม่สามารถตรวจจับไวรัสที่ยังไม่มี ซิกเนเจอร์ของไวรัสนั้นเก็บอยู่ในฐานข้อมูลได้ยากที่จะตรวจจับไวรัสประเภทโพลีมอร์ฟิก เนื่องจากไวรัสประเภทนี้เปลี่ยนแปลง ตัวเองได้จึงทำให้ไวรัสซิกเนเจอร์ที่ใช้สามารถนำมาตรวจสอบได้ก่อนที่ไวรัส จะเปลี่ยนตัวเองเท่านั้น

ถ้ามีไวรัสประเภทสทีลต์ไวรัสติดอยู่ในเครื่องตัวสแกนเนอร์อาจจะไม่สามารถ ตรวจหาไวรัสนี้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดและเทคนิคที่ใช้ของตัวไวรัสและ ของตัวสแกนเนอร์เองว่าใครเก่งกว่าเนื่องจากไวรัสมีตัวใหม่ ๆ ออกมาอยู่เสมอ ๆ ผู้ใช้จึงจำเป็นจะต้องหาสแกนเนอร์ ตัวที่ใหม่ที่สุดมาใช้ มีไวรัสบางตัวจะเข้าไปติดในโปรแกรมทันทีที่โปรแกรมนั้นถูกอ่าน และถ้าสมมติว่าสแกนเนอร์ที่ใช้ไม่สามารถตรวจจับได้ และถ้าเครื่องมีไวรัสนี้ติดอยู่ เมื่อมีการเรียกสแกนเนอร์ขึ้นมาทำงาน สแกนเนอร์จะเข้าไปอ่านโปรแกรมทีละโปรแกรม เพื่อตรวจสอบผลก็คือจะทำให้ไวรัสตัวนี้เข้าไปติดอยู่ในโปรแกรมทุกตัวที่ถูก สแกนเนอร์นั้นอ่านได้สแกนเนอร์รายงานผิดพลาดได้ คือ ไวรัสซิกเนเจอร์ที่ใช้บังเอิญไปตรงกับที่มีอยู่ในโปรแกรมธรรมดาที่ไม่ได้ติดไวรัส ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไวรัสซิกเนเจอร์ ที่ใช้มีขนาดสั้นไปก็จะทำให้โปรแกรมดังกล่าวใช้งานไม่ได้อีกต่อไป

การสแกนไวรัสแบบออนไลน์ ก็เป็นที่นิยมในปัจจุบัน อย่างแรกคือฟรี อีกอย่างหนึ่งของการสแกนไวรัส ซึ่งมีข้อดีกว่าโปรแกรมสแกนไวรัส แบบเดิมๆค่อข้างมากด้วยความสามารถที่เหนือกว่าโปรแกรสแกนไวรัสทั่วไปโดยมีการอัพเดทฐานข้อมมูลแบบ real time จึงอาจเป็นตัวเลือกในการเลือกโปรแกรมสแกนไวรัสของหลายคน โดยแบ่งออกเป็นหลายบริษัทที่ผลิต อ่านต่อได้ที่สแกนไวรัส.com Scan Virus Online ฟรี

การสแกนไวรัส

การสแกนไวรัสเป็นกระบวนการตรวจสอบแฟ้มเพื่อดูว่ามีไวรัสที่เป็นที่รู้จักหรือไม่ การกำจัดไวรัสเป็นกระบวนการเอาไวรัสที่ตรวจพบออกจากแฟ้ม เพื่อให้สามารถนำแฟ้มนั้นไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย โปรแกรมตรวจหาไวรัสที่ใช้วิธีการสแกน (Scanning) เรียกว่า สแกนเนอร์ (Scanner) โดยจะมีการดึงเอาโปรแกรมบางส่วนของตัวไวรัสมาเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล ส่วนที่ดึงมานั้นเราเรียกว่า ไวรัสซิกเนเจอร์ (VirusSignature)และเมื่อสแกนเนอร์ถูกเรียกขึ้นมาทำงานก็จะเข้าตรวจหาไวรัสในหน่วยความจำ บูตเซกเตอร์และไฟล์โดยใช้ ไวรัสซิกเนเจอร์ที่มีอยู่ ข้อดีของวิธีการนี้ก็คือ เราสามารถตรวจสอบซอฟแวร์ที่มาใหม่ได้ทันทีเลยว่าติดไวรัสหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสถูกเรียกขึ้นมาทำงานตั้งแต่เริ่มแรก แต่วิธีนี้มีจุดอ่อนอยู่หลายข้อ คือ


ฐานข้อมูลที่เก็บไวรัสซิกเนเจอร์จะต้องทันสมัยอยู่เสมอ แลครอบคลุมไวรัสทุกตัว มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะสแกนเนอร์จะไม่สามารถตรวจจับไวรัสที่ยังไม่มี ซิกเนเจอร์ของไวรัสนั้นเก็บอยู่ในฐานข้อมูลได้ยากที่จะตรวจจับไวรัสประเภทโพลีมอร์ฟิก เนื่องจากไวรัสประเภทนี้เปลี่ยนแปลง ตัวเองได้จึงทำให้ไวรัสซิกเนเจอร์ที่ใช้สามารถนำมาตรวจสอบได้ก่อนที่ไวรัส จะเปลี่ยนตัวเองเท่านั้น

ถ้ามีไวรัสประเภทสทีลต์ไวรัสติดอยู่ในเครื่องตัวสแกนเนอร์อาจจะไม่สามารถ ตรวจหาไวรัสนี้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดและเทคนิคที่ใช้ของตัวไวรัสและ ของตัวสแกนเนอร์เองว่าใครเก่งกว่าเนื่องจากไวรัสมีตัวใหม่ ๆ ออกมาอยู่เสมอ ๆ ผู้ใช้จึงจำเป็นจะต้องหาสแกนเนอร์ ตัวที่ใหม่ที่สุดมาใช้ มีไวรัสบางตัวจะเข้าไปติดในโปรแกรมทันทีที่โปรแกรมนั้นถูกอ่าน และถ้าสมมติว่าสแกนเนอร์ที่ใช้ไม่สามารถตรวจจับได้ และถ้าเครื่องมีไวรัสนี้ติดอยู่ เมื่อมีการเรียกสแกนเนอร์ขึ้นมาทำงาน สแกนเนอร์จะเข้าไปอ่านโปรแกรมทีละโปรแกรม เพื่อตรวจสอบผลก็คือจะทำให้ไวรัสตัวนี้เข้าไปติดอยู่ในโปรแกรมทุกตัวที่ถูก สแกนเนอร์นั้นอ่านได้สแกนเนอร์รายงานผิดพลาดได้ คือ ไวรัสซิกเนเจอร์ที่ใช้บังเอิญไปตรงกับที่มีอยู่ในโปรแกรมธรรมดาที่ไม่ได้ติดไวรัส ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไวรัสซิกเนเจอร์ ที่ใช้มีขนาดสั้นไปก็จะทำให้โปรแกรมดังกล่าวใช้งานไม่ได้อีกต่อไป

การสแกนไวรัสแบบออนไลน์ ก็เป็นที่นิยมในปัจจุบัน อย่างแรกคือฟรี อีกอย่างหนึ่งของการสแกนไวรัส ซึ่งมีข้อดีกว่าโปรแกรมสแกนไวรัส แบบเดิมๆค่อข้างมากด้วยความสามารถที่เหนือกว่าโปรแกรสแกนไวรัสทั่วไปโดยมีการอัพเดทฐานข้อมมูลแบบ real time จึงอาจเป็นตัวเลือกในการเลือกโปรแกรมสแกนไวรัสของหลายคน โดยแบ่งออกเป็นหลายบริษัทที่ผลิต อ่านต่อได้ที่สแกนไวรัส.com Scan Virus Online ฟรี

โปรแกรมสแกนไวรัส

โปรแกรมสแกนไวรัสมีความสำคัญมากหากท่านคิดว่าข้อมูลในเครื่องท่านมีความสำคัญ เราแนะนำให้ท่านมีสแกนไวรัส ไว้ใช้งานซักตัวไม่ว่าจะเป็นของฟรี หรือซื้อก็ตาม เพราะผู้ที่ไม่หวังดี สร้างไวรัสขึ้นมามากมายทุกวัน ผู้ที่บุกรุกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากจากท่านมี มากมาย และส่วนมากมักจะมีประสงค์ร้ายและสร้างความเสียหายให้กับระบบของเครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่านซะด้วย ถึงอย่างไรก็ตามโปรแกรมสแกนไวรัสที่มีความสามารถในการกำจัดไวรัสไม่ควรจะทำให้เครื่องของเราทำงานหนักจนไม่สามารถทำงานอย่างอื่นได้

สุดยอดแห่งสแกนไวรัสปี 2012 หาซื้อได้ในราคาถูก

จากที่มีผู้สนใจถามเข้ามากันมากว่า มีสแกนไวรัสตัวไหนดีๆ และวันนี้เราพร้อมให้บริการ และสำหรับคนที่มีความรู้อยู้บ้างแล้วคงตัดสินใจไม่ยาก ท่านที่กำลังหาสแกนไวรัสที่ดีที่สุดในราคาไม่แพงมาก ตามคำเรียกร้องเรานำสุดยอดแห่งการป้องกันเอามาให้ใช้กันแล้ว ในราคาต่ำกว่าทุน สั่งกันได้เลย (สั่งได้จำนวนมากไม่ได้เพราะของมีน้อย)
Norton Internet Security 2012 Bitdefender Internet Security 2012 Kaspersky Internet Security 2012
Norton Internet Security 2012
 • 1 PC / 1 ปี ราคา 485 บาท
 • 3 PC / 1 ปี ราคา 1,150 บาท
คลิก ดูรายละเอียดการสั่งซื้อ
ESET Smart Security 5
 • 1 PC / 1 ปี ราคา 650 บาท
 • 3 PC / 1 ปี ราคา 1,550 บาท
 • Sale!! ซื้อ 1 แถมไปอีก 1 ถึง 31 พ.ค. 55
Kaspersky Internet Security 2012
 • 1 PC / 1 ปี ราคา 652 บาท
 • 3 PC / 1 ปี ราคา 1,450 บาท

โปรแกรมสแกนไวรัส,ไฟร์วอลล์ และสปายแวร์

ทั้งในปัจจุบันโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายมีทั้งประเภทมัลแวร์ (malware), เวิร์ม (worm), สปายแวร์ Spyware, ม้าโทรจัน (Trojan) และอื่นอีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดนั้น อาจกล่าวได้ว่า เป็นโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายไม่ทางตรง ก็ทางอ้อม โดยทั่วไปจะไม่ส่งผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อซอฟต์แวร์ แต่จะไม่ส่งผลต่อฮาร์ดแวร์โดยตรง แต่อาจทำให้ฮาร์ดแวร์ทำงานหนักขึ้น

โปรแกรมสแกนไวรัสที่ได้รับความนิยมสูงสุด

 • Bitdefender Internet Security 2012 โปรแกรมสแกนไวรัส pop ที่สามารถกำจัด spyware และ malware อื่นๆ พร้อมกับการอัพเดททุกชั่วโมง บล็อกไวรัสที่ไม่รู้จัก ใช้เทคนิคการสืบหาระดับสูง
 • Kaspersky Anti-Virus สแกนไวรัส pop สุดยอดโปรแกรมฆ่าไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ฆ่าไวรัสและสปายแวร์ได้อย่างหมดปัญหากวนใจ ใช้งานง่าย จุดเด่นอีกอย่างคือสามารถลงโปรแกรม ถึงแม้ว่าเครื่องเราจะติดไวรัสแแล้ว
 • Webroot Antivirus สแกนไวรัส ป้องกันให้ครอบคลุมที่มากที่สุดของภัยคุกคาม สแกนไวรัส และสปายแวร์ที่มีเทคโนโลยีอันทรงพลังงานที่ง่ายต่อการใช้งาน เล่นเกมและดูวิดีโอออนไลน์ที่ปลอดภัย ระบบการตอบสนองของ Webroot เตือนทั่วโลกจะใช้นับล้านของสมาชิกเพื่อป้องกันภัยคุกคามล่าสุดออนไลน์ผ่าน การปรับปรุงอัตโนมัติ
 • ESET Nod32 สแกนไวรัส ตัวนี้คนไทยรู้จักกันดีและได้รับความนิยมมาก ระบบใหม่ล่าสุด ที่มีการใช้ระบบพฤติกรรมวิเคราะห์ควบคู่กับการใช ้ signatures ทำให้สามารถตรวจจับ ได้ดีที่สุดโดยไม่ลดทอนความรวด เร็ว ThreatSense® จะช่วยในการ ตรวจจับไวรัสที่ยังไม่มีใครรู้จักมา ก่อนโดยที่ไม่ต้องทำการอัพเดท ฐานข้อมูลไวรัสแต่อย่างใด
 • F-Secure Anti-Virus สแกนไวรัส ให้ใช้งานง่ายป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรัส เวิร์มและ rootkits และอื่นๆ ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ Symbian ได้อีกด้วย เพื่อข้อมูลที่ปลอดภัยจากไวรัส โปรแกรมออกแบบมาให้ง่ายดาย ทั้งการใช้งาน และในการติดตั้ง
 • AVG Anti-Virus สแกนไวรัส เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์สำหรับผู้ใช้ระบบวินโดวส์ ที่พัฒนาโดยบริษัทชั้นนำ ซึ่งอนุญาตใช้ได้ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนตัว แต่ถ้าต้องการความสามารถบางอย่างที่สะดวกก็มีค่าใช้จ่าย ล่าสุดได้รับการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • McAfee VirusScan ความสามารถในการตรวจจับสปายแวร์และแอดแวร์โดยอัตโนมัติ อัพเดทระบบแบบรายวัน เพื่อช่วยปกป้องเครื่องพีซีของคุณจากการคุกคามของไวรัสหรือสปายแวร์ในรูปแบบ ใหม่ๆ ได้อย่างทันท่วงที จัดการกับไวรัส เวิร์ม โทรจัน ActiveX และ Java applet ได้ในทันทีที่เข้าสู่ระบบด้วยคุณสมบัติของ Inline cleaning
 • Norton AntiVirus เป็นสแกนไวรัสอีก ตัวหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี ป้องกันไวรัส เวิร์ม สปายแวร์ บอทซ์ และอีกมากมาย ปกป้องระบบของท่านจากภัยคุกคาม ทุกชนิด ช่วยประหยัดเวลา ด้วยการสแกนที่เร็วกว่า จำนวนน้อยกว่า และใช้เวลาสั้นกว่า การอัพเดทที่รวดเร็วเป็นระยะๆ ทุกๆ 5-15 นาที ป้องกันอีเมล์และข้อความที่ส่งถึงทันทีที่มีไวรัส ไม่ให้แพร่ขยายและคุกคามระบบของท่าน ปลอดภัยเมื่อเชื่อมต่อโลกอินเตอร์เน็ท
 • Trend Micro เป็นซอฟแวร์ต่อต้านไวรัส ช่วยให้ผู้บริหารสามารถจัดการกับไวรัสบนเครื่อง PC ได้ทั้งหมดบน Network สนบสนุนทั้ง HTTP และ ไฟล์โปรโตคอลคอมมูนิเคชั่น รองรับกับระบบปฏิบัติการ NT, NetWare